Computer/Law Institute

Vrije Universiteit, Amsterdam

english

Faculteit

VU

Computer/Law Institute

Guy Vandenberghe en Anja Oskamp richtten in 1984 binnen de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit het Computer/Law Institute op. Op dit moment bestaat het CLI uit een enthousiaste, gedreven groep, met een unieke expertise op het gebied van Recht en informatietechnologie. Omdat een praktijkgeorienteerde input en validatie, ofwel de wisselwerking met de praktijk, voor zowel onderwijs als onderzoek van groot belang is, heeft ongeveer de helft van de medewerkers zijn voornaamste aanstelling in de praktijk.

In ons onderzoek (zoals cyberterrorisme, elektronisch bewijs, privacy, online geschillenoplossing) richten we ons op de ontwikkeling van normatieve kaders. De informatie- en communicatietechnologie zorgt voor veranderde opvattingen over recht en juridische verhoudingen tussen de rechtssubjecten en de overheid, zowel nationaal als internationaal. Het CLI kenmerkt zich door de wijze waarop vraagstukken op het terrein van Recht en ICT worden opgelost. Het programma is uniek in de kennis over de technologie, de daarop toepasselijke normen en vooral analyse van de wisselwerking tussen beide. Hierin wordt een landelijke en internationale voortrekkersrol ingenomen. De binnen het CLI aanwezige uitgebreide expertise stelt ons in staat om juridische oplossingen aan te dragen voor door internet en andere technologie veroorzaakte onduidelijke situaties, waarbij indien nodig buiten bestaande kaders nieuw recht wordt gevormd.

Dit is ook waarom studenten die onze vakken volgen zo enthousiast zijn: er is ruimte voor vernieuwende idee├źn.

De afgelopen jaren is voor een groot aantal organisaties en instellingen onderzoek verricht of ondersteunende diensten verleend, zoals Raad van Europa, NWO, WODC, CEN, Europese Unie, Ministerie van Justitie, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rathenau. Onze publicaties staan op de homepage en actuele opinies op