Computer/Law Institute

Vrije Universiteit, Amsterdam

english

Onderzoek

Actuele projecten

Het onderzoeksterrein

In ons onderzoek (zoals cyberterrorisme, elektronisch bewijs, privacy, online geschillenoplossing) richten we ons op de ontwikkeling van normatieve kaders. Informatie- en communicatietechnologie zorgt voor veranderde opvattingen over recht en juridische verhoudingen tussen de rechtssubjecten en de overheid, zowel nationaal als internationaal. Het CLI kenmerkt zich door de wijze waarop vraagstukken op het terrein van Recht en ICT worden opgelost: met kennis over de technologie, de daarop toepasselijke normen en vooral door analyse van de wisselwerking tussen beide. De afgelopen jaren is voor een groot aantal organisaties en instellingen onderzoek verricht of ondersteunende diensten verleend, zoals Raad van Europa, NWO, WODC, CEN, Europese Unie, Ministerie van Justitie, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rathenau.